Administracja

Samorząd lokalny oraz sądownictwo w Polsce


Administracja samorządowa w Polsce jest zorganizowana na trzech poziomach. Do największych jednostek, na poziomie regionalnym, należą województwa, które w 1999 roku zostały skonsolidowane i zredukowane liczebnie z 49 do 16. Na...